ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Λίγες μέρες πριν την έναρξη των Special Olympics, έρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της οικονομικής υποστήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.
Τόσο οι ίδιοι οι αθλητές όσο και οι συγγενείς τους εκφράζουν επανειλημμένα και δημόσια την ανησυχία τους για τις συνέπειες που θα επιφέρει η παρούσα οικονομική κατάσταση στη συνέχιση της υποστήριξης εκ μέρους της Πολιτείας των Κέντρων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λειτουργούν ως φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Η ανησυχία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Ειδικής Αγωγής παραμένουν απλήρωτοι επί τρεις ως έξι μήνες, και ωστόσο συνεχίζουν αδιάκοπα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Επιπρόσθετα οι υπεύθυνοι των Κέντρων αυτών υποστηρίζουν ότι ακόμα και οι υπάρχουσες επιχορηγήσεις, αν και μειωμένες, δεν φτάνουν στα ταμεία τους διότι υπάρχουν επιπλοκές και αρρυθμίες στη διαδικασία, εξαιτίας των αλλαγών που προέκυψαν από το σύστημα του Καλλικράτης.
Καθώς το θέμα υποστήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και ειδικότερα εκείνων που μας κάνουν υπερήφανους με τις αθλητικές τους επιδόσεις σε διεθνές επίπεδο, έχει σπουδαίες κοινωνικές παραμέτρους, οι κ. κ. Υπουργοί ερωτώνται:
(1) Σε ποιο βαθμό οι επιχορηγήσεις στα Κέντρα Ειδικής Αγωγής θα συνεχίζουν να στηρίζουν την λειτουργία τους;
(2) Με ποιο τρόπο θα ελαχιστοποιηθούν οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία καταβολής των επιχορηγήσεων στα Κέντρα Ειδικής Αγωγής;
(3) Πότε προβλέπεται να εξοφληθούν τα οφειλόμενα ποσά στους εργαζομένους των Κέντρων Ειδικής Αγωγής;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή