Ο τουρισμός δημιουργεί ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και παρέχει θέσεις εργασίας για περισσότερους από 10 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι απασχολούνται από περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια εταιρείες. Επίσης, προσφέρει ποικιλία άμεσων και έμμεσων ευκαιριών απασχόλησης σε σχεδόν όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας.

Ωστόσο, οι ειδικοί φοβούνται ότι το μερίδιο της Ευρώπης στην αγορά θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου και ότι σε κάποια χρόνια θα βρεθεί σε κατώτερη θέση σε σύγκριση με άλλους ευνοούμενους τουριστικούς προορισμούς.

Ο ευρωπαϊκός τουριστικός κλάδος αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή, οι οποίες προσελκύουν ολοένα και περισσότερους τουρίστες. Ο ανταγωνισμός θα μπορούσε να απειλήσει το μερίδιο της Ευρώπης στην αγορά, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 52%. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ) των Ηνωμένων Εθνών, αν η τάση αυτή συνεχιστεί, το μερίδιο της Ευρώπης στην αγορά αναμένεται να μειωθεί στο 41% έως το 2030.

Δεδομένης της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας που πλήττει τις χώρες της Μεσογείου, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού, παρακαλούμε την Επιτροπή να απαντήσει στην εξής ερώτηση:

1. Σκοπεύει να ιδρύσει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Τουρισμό;