Με δεδομένο ότι, παρά τα διάφορα μέτρα των κρατών μελών όσον αφορά στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων, οι γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται τόσο στις εθνικές κυβερνήσεις και κοινοβούλια, όσο και στα ευρωπαϊκά όργανα, θεωρείται επιβεβλημένη η υιοθέτηση πολιτικών και η λήψη ριζικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Χαρακτηριστικά, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι γυναίκες συνεχίζουν να κατέχουν μόλις κάτω από το 35% των εδρών, παρόλο που αποτελούν το 52% περίπου του πληθυσμού.

Σε κάποια κράτη μέλη, όπως η Ιταλία, προκρίνεται ότι, για κάθε άντρα υποψήφιο που «σταυρώνεται», θα πρέπει η επόμενη υποψήφια να είναι γυναίκα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατά δύναμιν ίση εκπροσώπηση αντρών και γυναικών που εκπροσωπούν τους λαούς στα εκλεγμένα όργανα διακυβέρνησης.
Ερωτάται σχετικά η Επιτροπή:
1. Θεωρεί ότι το προτεινόμενο μέτρο θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια προώθησης της ισότητας των φύλων στις ευρωπαϊκές εκλογές;
2. Θα μπορούσε να εντάξει ένα τέτοιο μέτρο στη στρατηγική της για την ισότητα των φύλων στις εκλογές, παρομοίως με την ευρωπαϊκή υποχρέωση να μην αποκλείονται από το εθνικό εκλογικό σύστημα στις ευρωεκλογές κόμματα που έχουν λάβει 5% ελάχιστο όριο εκπροσώπησης;
3. Πώς θα δημιουργήσει κίνητρα για τα κράτη μέλη ώστε να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση;