Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο έλληνας Γενικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης Οδυσσέας Βουδούρης παραιτήθηκε, πέντε περίπου μήνες μετά την τοποθέτησή του.

Σε συνέντευξή του κατήγγειλε ότι «η Νορβηγία … ξοδεύει λιγότερα χρήματα από εμάς και το μέσο κόστος ενός πρόσφυγα στη Νορβηγία ανά έτος είναι της τάξεως των 12 000 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα είναι 15 000 ευρώ».

Παράλληλα, η Ν. Μπερτό δήλωσε στις 20.9.2016 ότι η Επιτροπή αναμένεται να στείλει έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα παράσχει τεχνογνωσία στις αρχές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων (για τους πρόσφυγες).

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή:
— Διαθέτει στοιχεία σε σχέση με τη μη ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και ποια;
— Σκοπεύει να υιοθετήσει μηχανισμό ελέγχου του κόστους ανά πρόσφυγα ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και να δίνεται στη δημοσιότητα ο μισθός και ο αριθμός των απασχολουμένων στις αντίστοιχες δομές και ΜΚΟ;
— Για το σύστημα χορήγησης χρηματοδότησης στις κατάλληλες ΜΚΟ, υπάρχει μηχανισμός ελέγχου αξιολόγησης του έργου και της αποδοτικότητάς του για τα κονδύλια των κεφαλαίων 3 και 4;