Επίκαιρη ερώτηση στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατέθεσε η ευρωβουλευτής της Ελιάς – ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων με εξαίρεση από τα capital controls. Η επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων έχει προκαλέσει τεράστιες επιβαρύνσεις στη λειτουργία της αγοράς, στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, στην ταχύτητα των διακρατικών πληρωμών και των εισαγωγών. Οι έλεγχοι κεφαλαίων λειτουργούν επιβραδυντικά στη ποσότητα και τη κίνηση χρήματος στην πραγματική οικονομία. Είναι επομένως σημαντικό να ουδετεροποιηθούν τα αντικίνητρα επαναπατρισμού των διαφυγόντων στο εξωτερικό κεφαλαίων, κάτι που θα μπορούσε να διευκολυνθεί με την εξαίρεση από τους περιορισμούς των κεφαλαιακών ελέγχων, για όσους επαναπατρίζουν ή καταθέτουν νέα κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες. Στην ερώτησή της η Κα Καϊλή ερωτά τον Πρόεδρο της ΕΚΤ αν θεωρεί ότι μια πολιτική κινήτρων επαναπατρισμού των διαφυγόντων κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες μπορεί να υλοποιηθεί με την εξαίρεσή τους από τους εγχώριους περιορισμούς των κεφαλαιακών ελέγχων καθώς και αν μία τέτοια απόφαση εκ μέρους της Ελληνικής τραπεζικής αρχής θα δημιουργούσε ενστάσεις εκ μέρους της ΕΚΤ;