Κυρία Επίτροπε, καταλαβαίνω πως μας θέσατε τα αδιέξοδα για τη ρύθμιση των τιμών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στα φάρμακα και θα προσπαθήσω να βρω τρόπους να σας διευκολύνω για άλλες λύσεις, καθώς η συμφωνία TRIPS επιτρέπει, σε περιπτώσεις φαρμάκων, την αδειοδότηση των γενοσήμων. Εκεί λοιπόν που τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερέχουν των πνευματικών δικαιωμάτων - και, αναρωτιέμαι, ενεργοποιήθηκε κατά περίπτωση η Γερμανία και η Ιταλία - γιατί δεν ελέγχεται τουλάχιστον με υποχρεωτική διαφάνεια το πραγματικό κόστος των ερευνών που διεξάγουν οι πολυεθνικές εταιρείες και, στη συνέχεια, σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας, να λήγει σε λιγότερο από 20 χρόνια η ισχύς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα φάρμακα, ή να εξορθολογίζονται οι τιμές τους;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αρνείται, σε συνεννόηση φυσικά με τα κράτη μέλη μέσω των δημοσίων συστημάτων υγείας τους, να παραλαμβάνει και να αγοράζει σε εξωφρενικά ακριβές τιμές αυτά τα φάρμακα. Θα μπορούσε λοιπόν, στις περιπτώσεις αισχροκέρδειας ή σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την υγεία των ανθρώπων, να αδειοδοτεί γενόσημα.