ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:
- Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
- Εσωτερικών, κ. Χαράλαμπο Καστανίδη

ΘΕΜΑ: Έλεγχος πόθεν έσχες δημοσίων υπαλλήλων

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης ή υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις του Δημοσίου είχαν κληθεί να υποβάλουν ως τις 30 Ιουνίου 2011 τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες». Σύμφωνα, μάλιστα, με απόφαση της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει προβλεφθεί η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομέων στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των δηλώσεων πόθεν έσχες των δημοσίων υπαλλήλων. Οι δηλώσεις των υποχρέων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ώστε μέσω της βάσης δεδομένων να γίνεται ταχύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος και επεξεργασία των δηλώσεων, καθώς και ουσιαστική διασταύρωση των στοιχείων που αναφέρουν οι δημόσιοι υπαλλήλοι. Το έργο της δημιουργίας της βάσης ανατέθηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος υπέγραψε προγραμματική συμφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που θα αναλάβει να οργανώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος των δηλώσεων «πόθεν έσχες» και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του;
2. Ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τις δηλώσεις που υποβάλλονται απευθείας στον έλεγχό του, όπως εφοριακών και υπαλλήλων στις πολεοδομίες;
3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις περιπτώσεις εισοδημάτων των οποίων η προέλευση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί;
4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία της ηλεκτρονικής βασης δεδομένων για τα στοιχεία των δηλώσεων πόθεν έσχες των δημοσίων υπαλλήλων;