Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης προς την Eπίτροπο Vestager.

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν πέσει 40% μέσα σε ένα χρόνο διεθνώς και κινούνται σταθερά κάτω από τα 30 δολάρια το βαρέλι, η τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές σε πολλά κράτη μέλη παραμένουν δυσανάλογα υψηλές.

Ενδεικτικά στην Ελλάδα, συγκρίνοντας τις τιμές της βενζίνης τον Φεβρουάριο του 2016 με αυτές του 2015 προκύπτει ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει μειωθεί μόλις κατά 2%, δηλαδή έπεσε στα 1,37 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο τον Ιανουάριο του 2016 από 1,398 το 2015. Επίσης η τιμή του πετρελαίου κίνησης έπεσε μόνο κατά 10%, του υγραερίου κίνησης 8% και του πετρελαίου θέρμανσης 16%. Σημειώνεται ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οι τιμές έχουν μειωθεί σημαντικά.

Το ζήτημα έχει μεγαλύτερες συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς η ζήτηση ενέργειας είναι ανελαστική, και ενώ το κόστος πέφτει σε πολλά κράτη μέλη, σε άλλα παραμένει υψηλό, χωρίς προφανή λόγο.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα ανταγωνιστικότητας που προκύπτει;
2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να προστατέψει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από υπερκοστολογήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα του πετρελαίου;

Απάντηση της κ. Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής

Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ανάλογη μείωση των τιμών για προϊόντα διύλισης πετρελαίου σε επίπεδο λιανικής. Το ύψος και η διάρθρωση των λιανικών τιμών των καυσίμων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους φόρους και τις εισφορές που επιβάλλονται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση E-010778/2014 όσον αφορά την Ελλάδα σε σχέση με αυτό το ζήτημα.

Παρόλο που η Επιτροπή δεν έχει ενδείξεις ότι οι υψηλές τιμές λιανικής είναι αποτέλεσμα αντιανταγωνιστικής συμπεριφορά επιχειρήσεων, συνεχίζει να παρακολουθεί τις αγορές πετρελαίου. Για παράδειγμα, εάν το υπερβολικό κόστος των καυσίμων στην Ελλάδα οφειλόταν σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά επιχειρήσεων (π.χ. από επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση καταχρώμενες την ισχύ τους στην αγορά), η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού(1) ή η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέμβει ενάντια σε τέτοια επιχειρηματική συμπεριφορά.

Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσιεύει και προβαίνει στην αξιολόγηση των τιμών των καυσίμων στην ΕΕ και αναζητά τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας(2) με τους πολίτες στο επίκεντρό της, ώστε να εξασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές προστατεύονται και ωφελούνται από μια πιο ανταγωνιστική, ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

(1) Βλέπε, για παράδειγμα, την πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού όσον αφορά τη λιανική αγορά καυσίμων στην Ελλάδα: http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=777
(2) Ανακοίνωση για την Ενεργειακή Ένωση: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_el.htm «Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας»: http://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers