Στο πλαίσιο του προγράμματος για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ψηφιακά πιστοποιητικά COVID τα οποία εκδίδονται από χώρες εκτός ΕΕ και είναι τεχνολογικώς διαλειτουργικά με το ενωσιακό πιστοποιητικό. Στις 28 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριέλαβε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κατάλογο των χωρών που θεωρούνται ασφαλείς, με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοί τους να εισέλθουν στην ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα μέτρα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων και καραντίνας που εφαρμόζει η χώρα προορισμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι πιθανό το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID να καταστεί απαίτηση για επισκέπτες από τις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον, προκειμένου να αποφεύγονται η καραντίνα και οι διαγνωστικοί έλεγχοι κατά την άφιξη;

2. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογική πλατφόρμα που υποστηρίζει την εφαρμογή του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID ως βάση για την εισαγωγή τεχνολογιών blockchain, οι οποίες θα μπορούσαν να επαληθεύουν τα διαπιστευτήρια υγείας, προκειμένου να αποφευχθούν τόσο η αναπαραγωγή πλαστών πιστοποιητικών όσο και η δημιουργία φωτοαντιγράφου του πιστοποιητικού εμβολιασμού και η τροποποίηση του αναγραφόμενου ονόματος;

3. Δεδομένης της άνισης πρόσβασης στα εμβόλια και της έλλειψης τεχνικής ικανότητας για διαλειτουργικότητα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί κάποια μορφή ισοτιμίας διαβατηρίων εμβολιασμού και να οικοδομηθούν τεχνικές ικανότητες χάρη στις οποίες θα μπορούσαν οι πολίτες από τις χώρες αυτές να εισέλθουν στην ΕΕ και οι πολίτες της ΕΕ να ταξιδέψουν στις χώρες αυτές;