Υπό το φως των κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η βιωσιμότητα του αγωγού Nord Stream 2 και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αμφισβητούνται. Η Annalena Baerbock, υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, δήλωσε ότι οι οικονομικές κυρώσεις που θα επιβάλλονταν στη Ρωσία σε περίπτωση εισβολής της στην Ουκρανία θα αφορούσαν μεταξύ άλλων και τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Δεδομένου ότι η κρίση Ουκρανίας-Ρωσίας ενδέχεται να έχει περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο στον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή φυσικού αερίου, είναι σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο αντιπροσωπεύει το 40 % περίπου της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, ο αγωγός EastMed κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί αφού οι ΗΠΑ απέσυραν πρόσφατα την πολιτική τους στήριξη για το έργο αυτό. Ο αγωγός EastMed θα βελτίωνε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της διαφοροποίησης των οδών και ιδίως των πηγών εφοδιασμού της με φυσικό αέριο, καθώς και μέσω της παροχής ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με το ενδεχόμενο οι εντάσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας να επηρεάσουν τη σχέση της Ρωσίας με την ΕΕ, πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να στηρίξει το έργο κατασκευής του αγωγού EastMed, το οποίο θα συνέβαλε στη διαφοροποίηση των εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ;