ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη

ΘΕΜΑ: Προστασία φυσικών προσώπων κατόχων ελληνικών ομολόγων.

Η ολοκλήρωση του PSI έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία σε πολλούς ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων. Ήδη αρκετοί μικροεπενδυτές του εξωτερικού έχουν καταφύγει μέσω διεθνών δικηγορικών γραφείων στην διεθνή διαιτησία, και ειδικότερα στο Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας πως η αλλαγή στην ελληνική νομοθεσία η οποία οδήγησε σε αναγκαστική απώλεια άνω του 50% των επενδύσεων των ομολογιούχων που δεν συμφώνησαν με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης του Ελληνικού Δημοσίου για το PSI αποτελεί ένα είδος αναγκαστικής κατάσχεσης. Πέρα από την αναγκαιότητα του PSI και τους ισχυρισμούς των επενδυτών του εξωτερικού, παραμένει γεγονός ότι οι ζημίες από το PSI αποκτούν ιδιαίτερο βάρος σε ό,τι αφορά του Έλληνες μικροεπενδυτές, οι οποίοι ζώντας στην Ελλάδα βιώνουν με τον πιο άμεσο τρόπο τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έχοντας δείξει την εμπιστοσύνη τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, οι Έλληνες μικροεπενδυτές αναζητούν την προστασία απέναντι στη ζημία που υφίστανται, καθώς η απώλεια σημαντικού μέρους των επενδύσεών τους έχει ένα ιδιαίτερο βάρος και δημιουργεί σύνθετα προβλήματα μέσα στις παρούσες οικονομικές συνθήκες της χώρας. Το πρόβλημα, μάλιστα, γίνεται ακόμα πιο έντονο στις περιπτώσεις όπου η ζημία από την επένδυση συνδυάζεται και με άλλους παράγοντες, όπως η απουσία έτερων πηγών εισοδήματος ή ακόμα και προβλημάτων υγείας.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης τρόπου αποζημίωσης των φυσικών προσώπων που κατέχουν τίτλους μικρότερους των 100.000 ευρώ, προκειμένου να ισοσκελιστούν οι επιπτώσεις του «haircut», όπως θα συμβεί με την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών;
2. Θα μπορούσε ενδεχόμενο σχέδιο αποκατάστασης των ομολογιούχων ιδιωτών του Ελληνικού Δημοσίου να συνδυαστεί και με κριτήρια όπως η μη ύπαρξη άλλης πηγής εισοδήματος για το φυσικό πρόσωπο ή η ύπαρξη προβλημάτων υγείας;
3. Ποια η θέση της κυβέρνησης απέναντι στις κινήσεις επενδυτών του εξωτερικού που προσφεύγουν την διεθνή διαιτησία;