ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

Θέμα: Προβλήματα στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Σημαντικές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή παρουσιάζονται στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι διασώστες στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αναγκάζονται συχνά να εργάζονται χωρίς γάντια και σύριγγες, ενώ η παλαιότητα ορισμένων μηχανημάτων, όπως οι απινιδωτές, τα οδηγεί συχνά να βγαίνουν εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε επείγοντα περιστατικά. Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι δεν υπάρχει λειτουργικό συνεργείο καθαρισμού.
Το πρόβλημα έχει προκύψει με την εφαρμογή του νέου συστήματος προμηθειών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια των μηχανημάτων. Από τον Ιούνιο του 2008 δεν λειτουργούν οι επιτροπές προμηθειών και δεν υπάρχουν τα απαιραίτητα κονδύλια για την ανανέωση του εξοπλισμού.
Σημαντκό πρόβλημα αποτελεί επίσης για τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ η διακομιδή ασθενών από και προς τις ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι οι κλινικές είναι υποχρεωμένες από το νόμο να μετακινούν οι ίδιες τους ασθενείς τους. Αντιθέτως, οι κλινικές, παρότι έχουν συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία και είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν τους ασφαλισμένους τους δωρεάν, δεν το κάνουν, ή αν το κάνουν, ζητούν μεγάλα ποσά πληρωμής. Συνεπώς, το ΕΚΑΒ, στην προσπάθειά του να μην κινδυνέψουν ασθενείς αναλαμβάνει και αυτή την υποχρέωση με αποτέλεσμα και την αύξηση του κόστους για το ΕΚΑΒ αλλά και την στέρηση ασθενοφόρων και προσωπικού από τα επείγοντα περιστατικά.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις διαρκώς αυξανόμενες ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή του ΕΚΑΒ;
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να μην στερούνται οι πολίτες ανθενοφόρων και προσωπικού του ΕΚΑΒ λόγω της μετάθεσης της αρμοδιότητας των ιδιωτικών κλινικών για μεταφορά των ασθενών τους στο ΕΚΑΒ;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή