Ο Πρώην Πρωθυπουργός της Φινλανδίας και Αντιπρόεδρος της ΕΤΕ, συζήτησε με την Εύα Καϊλή για τις νέες προοπτικές επενδύσεων στην Ελλάδα

Μεγάλη εκδήλωση πραγματοποίησε η Εύα Καϊλή, με βασικό ομιλητή τον Alexander Stubb, Aντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (ΕΤΕ) και πρώην πρωθυπουργό της Φινλανδίας, με αφορμή τις συζητήσεις για το InvestEU που θα κινητοποιήσει 650 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στις υποδομές, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και κοινωνικούς σκοπούς.

Ο Alexander Stubb περιέγραψε την στρατηγική της ΕΤΕ για το μέλλον στην ΕΕ και εξήρε τον ρόλο της Εύας Καλή στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (γνωστού και ως Σχεδίου Γιούνκερ), καθώς και την συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου που επέτρεψε η Ελλάδα να είναι πρώτη σε απορροφησιμότητα στην Ευρώπη για το Σχέδιο Γιούνκερ.

Μετά την κεντρική ομιλία του Αντιπροέδρου Stubb, ακολούθησε τεχνικό πάνελ με τη συμμετοχή του Γεράσιμου Θωμά, Προέδρου της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, της Florentine Hopmeier, του Τομέα Επενδύσεων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Katainen, καθώς και του Christoph Kuhn, Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Λάζαρου Πανουργιά, Επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στις Βρυξέλλες και του Δημήτρη Ψαρράκη, Συμβούλου Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν οι νέες μορφές χρηματοδότησης μέσω του InvestEU, κυρίως σε θέματα υποδομών και επιχειρηματικότητας με την παρουσία συμβούλων και αξιωματούχων της Ένωσης, αλλά και εκπροσώπων της ελληνικής περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών και του ελληνικού βιομηχανικού κλάδου.

Δόθηκαν απαντήσεις για τους τρόπους κινητοποίησης κεφαλαίων και σύνδεσης χρηματοδοτικών εργαλείων σε επενδύσεις για την μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Επίσης περιεγράφησαν μορφές χρηματοδοτήσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και start-ups. Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έδωσαν κατευθύνσεις και περιέγραψαν προτεραιότητες ενώ εξήγησαν τρόπους που η Ελλάδα θα μπορούσε να αυξήσει την απορροφησιμότητα πόρων.

Μετά το τέλος της συζήτησης η Εύα Καϊλή δήλωσε: «Έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από το Σχέδιο Γιούνκερ. Πάνω σε αυτή την εμπειρία μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε και να διαμορφώσουμε μηχανισμούς και κανάλια χρηματοδότησης που μέσω του InvestEU θα ενισχύσουν τις επενδύσεις σε έργα υποδομής, τη καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, εκεί που τα κεφάλαια είναι πιο απαραίτητα, όπως η Ελλάδα. Ακολουθούν δύο μήνες πολύ σκληρής εργασίας σε νομοθετικό πλαίσιο και μία σκληρή διαπραγμάτευση. Όπως πετύχαμε τη πρώτη φορά θα πετύχουμε και τη δεύτερη. Δίνουμε ραντεβού για το επόμενο event στην Ελλάδα».