Σε αρκετά κράτη μέλη, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων επωφελούνται από διάφορες μορφές στήριξης (π.χ. επιδότηση αγοράς, ευνοϊκή φορολόγηση, απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την ενέργεια που χρησιμοποιείται, κ.λπ.).

Έχει εκτιμήσει η Επιτροπή το συνολικό κόστος των μέτρων στήριξης ανά ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ΕΕ και στα κράτη μέλη; Κατά πόσο έχουν επιβαρυνθεί οι φορολογούμενοι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη και τι θα πρέπει να πληρώσουν για τα οχήματα εκείνα που προγραμματίζεται να τεθούν σε χρήση, σύμφωνα με τα σχέδια και μέτρα στήριξης της Επιτροπής;

Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ;