ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων, κα. Άννα Διαμαντοπούλου

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Λούκα Κατσέλη

Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα χρήσης της κάρτας ανεργίας από τους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. γ του νόμου 1545/1985, δεν είναι δυνατόν να εγγραφούν στα μητρώα ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ όσοι μαθητεύουν σε επαγγελματικές σχολές, καθώς αυτοί δεν θεωρούνται άνεργοι. Αυτό προκαλεί κώλυμα σε όσους φοιτούν σε δημόσια ΙΕΚ καθώς δεν μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας ανεργίας τους. Ο εκπαιδευτικός σκοπός των ΙΕΚ είναι να παρέχουν εργασιακές δεξιότητες στους μαθητές ούτως ώστε αυτοί να μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση στην αγορά εργασίας. Κατ' ουσίαν ο χαρακτήρας των ΙΕΚ, στα οποία και φοιτούν συμπολίτες μας ηλικίας 30-35 ετών είναι ενέχει τα βασικά στοιχεία ενίσχυσης του θεσμού της δια βίου εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο νόμος 1545/1985 τέθηκε σε ισχύ σε μία περίοδο που δεν υπήρχαν ΙΕΚ, και εν πολλοίς ούτε το πολιτικό πλαίσιο του θεσμού της δια βίου εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με απαντητική επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας προς τους ενδιαφερομένους μαθητές των δημοσίων ΙΕΚ που επιθυμούν να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του ΟΑΕΔ, το κώλυμα που προκύπτει από τον νόμο είναι λιγότερο νομικό και περισσότερο ερμηνευτικό. Την υπόθεση αυτή την ενισχύει η απόφαση της Υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου που με εγκύκλιό της επιτρέπει την φοίτηση όσων έχουν κάρτα ανεργίας στα εσπερινά Λύκεια της χώρας. Η επέκταση της απόφασης ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές των ΙΕΚ διαπνέεται από το ίδιο πνεύμα. Επιπρόσθετα, σε απαντητική επιστολή προς ενδιαφερόμενο πολίτη, ο Διευθυντής της Α2 Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ (1/4/2010) υπογραμμίζει το κώλυμα που προκύπτει από το νόμο αλλά καταλήγει ότι "το συγκεκριμένο θέμα, στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης του πλαισίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα επανεξετασθεί".

Καθώς οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, και υποψήφιοι μαθητές, των ΙΕΚ δεν επιθυμούν ούτε κάποιο επίδομα ούτε κάποια άλλη διευκόλυνση εκτός της δυνατότητας θεώρησης της κάρτας ανεργίας τους, οι αρμόδιοι Υπουργοί ερωτώνται:

(1) Υπάρχει πρόθεση επανεξέτασης του νόμου 1545/1985 υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων;

(2) Υπό ποιες προϋποθέσεις και κοινωνικά κριτήρια θα μπορούσε να επεκταθεί η ρύθμιση που έγινε για τους μαθητές των εσπερινών Λυκείων προκειμένου να περιλαμβάνει και τους μαθητές των ΙΕΚ;

(3) Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, υπάρχει πρόθεση άμεσης διαβούλευσης για το θέμα μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και δημοσίων φορέων;