Η Ελλάδα επιταχύνει προκειμένου να προσαρμοστεί στις επιταγές της ΕΕ για την ενέργεια και το περιβάλλον, προσδοκώντας να φέρει τα αντίστοιχα οφέλη στους πολίτες της. Σημαντικό βήμα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του νησιού σε ενέργεια, μετά και την παύση της λειτουργίας των πετρελαιοκίνητων μονάδων της ΔΕΗ από το 2020, σύμφωνα με σχετική δέσμευση. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την 816/2018 απόφασή της, ανέθεσε στον ΑΔΜΗΕ τον έλεγχο της κατασκευής και υλοποίησης του έργου, μέσω της σύστασης θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού, SVP, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 200 000 000 ευρώ, ως τον φορέα που διαθέτει ικανή τεχνογνωσία, τεχνική αξιοπιστία και οικονομική φερεγγυότητα. Η ΕΕ πάραυτα εγείρει αντιρρήσεις και αντιτίθεται.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Για ποιο λόγο η ΕΕ αντιτίθεται στην ανάληψη του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική από τον ΑΔΜΗΕ;
2) Έχοντας υπόψη τις σοβαρές συνέπειες που ενδεχομένως να προκληθούν από τις ενέργειες της Επιτροπής και την επακόλουθη καθυστέρηση υλοποίησης του έργου, πώς κατοχυρώνεται η χώρα έναντι των δεσμεύσεών της προς την ΕΕ;