ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαο Δένδια

Θέμα: Ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της Νομικής Βοήθειας

Ο θεσμός της Νομικής Βοήθειας ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά το 1999 για τις περιπτώσεις των κακοποιημένων γυναικών και περίπου τρία χρόνια αργότερα άρχισε να προσφέρεται και σε όσους πολίτες έχουν εισόδημα μικρότερο των 6.500 ευρώ. Η τελευταία αυτή πρόβλεψη, ωστόσο, έχει ως αποτέλεσμα ελάχιστοι να είναι αυτοί που τελικά καταφέρνουν να εκπροσωπηθούν δωρεάν, παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ζητούν καθημερινά την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας αδυνατώντας να προσλάβουν κάποιο δικηγόρο λόγω της οικονομικής κρίσης. Εν όψει των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, το όριο των 6.500 ευρώ δημιουργεί ένα κενό νομικής προστασίας για έναν σημαντικό αριθμό πολιτών που την έχουν ανάγκη, καθώς ακόμα και κάποιος που παίρνει μισθό 550 ευρώ δεν δικαιούται να εξυπηρετείται δωρεάν από δικηγόρο. Ο αριθμός, μάλιστα, των πολιτών που επιθυμούν δωρεάν εκπροσώπηση δικηγόρου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια που προσφέρεται η υπηρεσία καθημερινά ζητούν νομική βοήθεια τουλάχιστον τρεις πολίτες, ενώ πολλές ημέρες ο αριθμός μπορεί να ξεπεράσει και τους δέκα. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η δωρεάν νομική βοήθεια δεν προβλέπεται για υποθέσεις που δικάζονται στα διοικητικά δικαστήρια, γεγονός το οποίο έχει ως επακόλουθο την έλλειψη νομικής προστασίας πολλών πολιτών που αδυνατούν να πληρώσουν ένα δικηγόρο για να τους εκπροσωπήσει.
Επιπροσθέτως, ο θεσμός της Νομικής Βοήθειας αντιμετωπίζει και μια σειρά λειτουργικών προβλημάτων: Στις ποινικές υποθέσεις η ίδια η έδρα του δικαστηρίου επιλαμβάνεται την ανάληψη της υπόθεσης από κάποιον δικηγόρο, κάτι το οποίο σημαίνει πως ο δικηγόρος που θα αναλάβει θα έχει στη διάθεσή του ελάχιστο χρόνο για να μελετήσει την υπόθεση, χρόνος ο οποίος μπορεί να περιορίζεται και σε 20-30 λεπτά μέχρι την έναρξη του δικαστηρίου. Ακόμη, η πληρωμή των δικηγόρων από το Ελληνικό Δημόσιο για την συμμετοχή τους στον θεσμό της Νομικής Βοήθειας καθυστερεί πολλές φορές και περισσότερο από ένα χρόνο, κάτι το οποίο δεν λειτουργεί θετικά ούτε υπέρ της διάθεσης των δικηγόρων να συμμετέχουν στο θεσμό, ούτε υπέρ της δικαστικής προστασίας των πολιτών που αδυνατούν να προσλάβουν συνήγορο για την εκπροσώπησή τους.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Υπάρχουν σχέδια της κυβέρνησης για την αύξηση του ανώτατου ορίου εισοδήματος πέραν του οποίου κάποιος δεν δικαιούται την παροχή δωρεάν νομικής εκπροσώπησης, ενόψει και της οικονομικής κρίσης;
2. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να επεκτείνει την δυνατότητα των πολιτών σε παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας και για τις διοικητικές υποθέσεις;
3. Ποιες είναι οι προβλέψεις της κυβέρνησης προκειμένου τα δικαστήρια και οι δικηγόροι να ενημερώνονται νωρίτερα για τις περιπτώσεις πολιτών που χρήζουν δωρεάν νομικής βοήθειας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ορθή προετοιμασία της υπόθεσης από την πλευρά των δικηγόρων και, εν τέλει, να απονέμεται σωστά δικαιοσύνη;
4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου οι δικηγόροι που συμμετέχουν στην Νομική Βοήθεια να πληρώνονται μέσα σε εύλογο χρόνο, έτσι ώστε οι καθυστερήσεις στις πληρωμές να μην τους αποτρέπουν από την παροχή δωρεάν νομικής εκπροσώπησης;

Η ερωτούσα Βουλευτής
Εύα – Ευδοξία Καϊλή