Ευθέως με αποπομπή απείλησε χθες την Ελλάδα ο Aντιπρόεδρος της Επιτροπής Βλάντις Ντομπρόβσκις, μετά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων, όπου εξετάστηκε η Έκθεση Αξιολόγησης Σένγκεν για τη χώρα. Η Επιτροπή φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Le Figaro, να προειδοποίησε την Ελλάδα ότι "παραμέλησε σοβαρά τις υποχρεώσεις της" στον τρόπο διαχείρισης των συνόρων της και της επέβαλε να πάρει δραστικά μέτρα εντός των επόμενων τριών μηνών. Μάλιστα, ο Πρόεδρος Γιουνκέρ φέρεται να έστειλε στις πρωτεύουσες και σχετική μυστική έκθεση.
Επειδή η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με την επικύρωση της έκθεσης από τις χώρες της Συνθήκης Σένγκεν και μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο των συνόρων γύρω από την Ελλάδα από τον ερχόμενο Μάιο, ερωτάται ο Αντιπρόεδρος και ο Επίτροπος:

1. Έχει πράγματι εξεταστεί από το Σώμα των Επιτρόπων η Έκθεση Αξιολόγησης και ποιο είναι το περιεχόμενό της;

2. Έχοντας υπόψη τον όλως απρόβλεπτο χαρακτήρα του προσφυγικού προβλήματος σε συνδυασμό και με την κρίση στην Ελλάδα, υπάρχει πρόνοια για πρόσθετη έκτακτη οικονομική και τεχνική συνδρομή;

3. Λαμβάνεται υπόψη ότι η πιθανή διαδικασία κλεισίματος των συνόρων της Ελλάδας για έξι μήνες, κατ’ άρθρο 26 Συνθήκη Σένγκεν, συμπίπτει με την τουριστική περίοδο, που μπορεί να δώσει ανάσες στην ελληνική οικονομία και ποια η θέση του Σώματος επ’ αυτού;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η έκθεση της αξιολόγησης των ελληνικών εξωτερικών συνόρων του Νοεμβρίου 2015, η οποία εγκρίθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2016, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στην πραγματοποίηση ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας. Στις 12 Φεβρουαρίου 2016 το Συμβούλιο εξέδωσε συνοδευτικές συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και στις 24 Φεβρουαρίου 2016 εκδόθηκε σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων από την Ελλάδα.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές για την υλοποίηση της προσέγγισης των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας. Ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα του Frontex έχουν αναλάβει δράση για την παροχή άμεσης στήριξης στα νησιά του Αιγαίου και στη θάλασσα.

Η Ελλάδα έλαβε 70 εκατ. ευρώ από τις πιστώσεις που της αναλογούν για την περίοδο 2014-20 στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), καθώς και συμπληρωματική στήριξη στο πλαίσιο της βοήθειας έκτακτης ανάγκης των εν λόγω ταμείων με καταβληθείσα προχρηματοδότηση ύψους 112 εκατ. ευρώ.

Στις 15 Μαρτίου 2016 εκδόθηκε κανονισμός του Συμβουλίου(1) που επιτρέπει στην Επιτροπή να παρέχει στήριξη έκτακτης ανάγκης μέσω των εταίρων της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που δραστηριοποιούνται επιτόπου, προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη, των οποίων οι διοικήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά και λειτουργικά, στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις για αρχικό ποσό των 83 εκατ. ευρώ με ανθρωπιστικές οργανώσεις-εταίρους για την παροχή στοχευμένης απάντησης στην προσφυγική κρίση στην Ελλάδα.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε από την Ελλάδα, όλες οι σοβαρές ελλείψεις δεν θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί επαρκώς εντός του χρονικού ορίου των 3 μηνών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να συστήσει σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα σύμφωνα με τον Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Η σύσταση αυτή εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Μαΐου 2016.

(1) COM(2016)115 final.