Η Εύα Καϊλή συμμετείχε ενεργά σε ολοήμερο σεμινάριο της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών πάνω στην Ψηφιακή Ένωση κατά των κοινωνικών και περιφερειακών αδικιών και ανισοτήτων. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο συμμετείχαν ο Επίτροπος Andriukaitis, ειδικοί και αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Gianni Pitella, οι αντιπρόεδροι της ομάδας Marju Lauristin, και Josef Weidenholzer, και πολλοί ακόμα Ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους. Μάλιστα, η κα Καϊλή συντόνισε και ενα από τα workshops που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, που είχε ως αντικείμενο τις ανάγκες της ΕΕ για περιεκτικές και προσβάσιμες από όλους ψηφιακές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του ολοήμερου σεμιναρίου, η ευρωβουλευτής παρουσίασε στους συναδέλφους της, επίσης, σειρά από αξιοσημείωτες πρακτικές που έχουν ήδη επιτυχία στην Ελλάδα, προωθώντας έτσι την ελληνική επιχειρηματικότητα.