Αυτός ο οδηγός χρηματοδότησης αποτελεί βασική εισαγωγή στις ευκαιρίες χρηματοδότησης των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ΜΚΟ, των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των πολιτών. Στόχος του είναι να καταγράψει με τον απλούστερο τρόπο τα σημαντικότερα κονδύλια της ΕΕ και να παράσχει κατάλληλες πληροφορίες στους πιθανούς δικαιούχους σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν.
Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό εδώ.