– Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καλωσορίσω κι εγώ την εξαιρετική αυτή προσπάθεια όλων, αλλά και της Καθλίν Βαν Μπρέμπτ και φυσικά όλων των εισηγητών για το EFSI, καθώς οι προσδοκίες πλέον που έχουν δημιουργηθεί είναι πολύ μεγάλες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανησυχίες, όμως, είναι εξίσου μεγάλες για τον τρόπο που τελικά θα λειτουργήσει η μόχλευση ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των τριακοσίων δεκαπέντε δισεκατομμυρίων ευρώ. Μας αφορά, φυσικά, και εμάς το εάν αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να επιβαρυνθεί επιπλέον το πρόγραμμα Horizon. Η κουβέντα λοιπόν έχει να κάνει και με το ότι υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα για επενδύσεις, αλλά σημασία έχει να είναι και κερδοφόρα τα έργα στην Ένωση, που πραγματικά έχουν και δημόσιο ενδιαφέρον.

Αν υπάρχει και μια διάσταση την οποία θα μπορούσα να αναφέρω, είναι ότι σε χώρες που η κρίση χτύπησε περισσότερο υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων σε αποδοτικά έργα και σχέδια υποδομών, αλλά δεν υπάρχει επαρκές κίνητρο για την χρηματοδότηση τους από τον ιδιωτικό τομέα ώστε να επιτευχθεί και η απαραίτητη μόχλευση. Όπως αντιλαμβάνεσθε, το ζήτημα για μας είναι ανησυχητικό καθώς καταλαβαίνετε ότι οι διαδικασίες επιλογής αυτών των έργων...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)