γραπτώς. ‒ Η εξελιξη είναι σημαντική ωτόσο απαιτείται ακόμη σημαντική δουλειά προκειμένου να επιτευχθεί εσωτερική εναρμόνηση στο ύψος φορολόγησης των εισοδημάτων που προκείπτουν από τους τόκους των καταθέσεων.