Το “Youth employment Initiative”, αυτή η πρωτοβουλία μαθητείας και δημιουργίας απασχόλησης, αποτελεί εξαιρετική προσπάθεια και ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα. Είναι μάλιστα μια απόδειξη για το πού κοιτάζει Ευρώπη. Υπήρξε όμως και μια δυσάρεστη έκπληξη, που διαπιστώσαμε ειδικά στην Ελλάδα, πως αντί για αξιοποίησή του σε άνοιγμα ευκαιριών με προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης στη συνέχεια, το πρόγραμμα φάνηκε ότι εφαρμόζεται κυρίως στον δημόσιο τομέα, δηλαδή σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν ελπίδα ή προοπτική συνέχισης της απασχόλησης.

Σε απάντηση της Επιτροπής, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει ενημέρωση για το πού μαθητεύουν οι νέοι μας, άρα δεν υπάρχει ενημέρωση για την ποιότητα των θέσεων εργασίας, ούτε λοιπόν και για τον αριθμό των συμμετεχόντων στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Ευελπιστούμε ότι το ποσό που παρέχεται, ειδικά σε χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και κυρίως στους νέους, θα αυξηθεί, αλλά είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να επεκταθεί και να καταστεί πιο φιλόδοξο και στοχευμένο, με καλύτερη δηλαδή αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς, ζήτησης και δεξιοτήτων ώστε να αισθανθούν οι νέοι μας ότι μένοντας στην Ευρώπη το μέλλον τους είναι σε καλά χέρια.