γραπτώς. ‒ Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο αποτελεί το βασικό όχημα δημοσιονομικής εναρμόνισης εντός της ΕΕ. Αποτελέι κύριο εργαλείο μακροοικονομκής πολιτικής για τη παρούσα επιτροπή και σηματοδοτεί τη προσπάθεια για την μετάβαση από την νομισματική μόνο Ένωση στην Οικονομική Ένωση. Ωστόσο, οι μεγάλες αποκλίσεις στη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών δεν δίνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας βραχυπρόθεσμα και η υπάρχουσες εισηγήσεις, όπως για παράδειγμα η "Έκθεση των Πέντε Προέδρων" μόνο αγωνία και προβληματισμό μας προκαλούν.