γραπτώς. ‒ Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για την οποία το ΕΚ δούλεψε συστηματικά και αποτελεσματικά. Η ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών είναι εξαιρετικά κρίσιμη για κάθε προσπάθεια ελέγχου του μαύρου χρήματος και αντιμετώπησης παράνομων οικονομικών ενεργειών και της παραοικονομίας.