γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τομέα της πολιτικής και της ασφάλειας και πιστεύω ότι μια φιλόδοξη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται να βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για τα βασικά ευρωπαϊκά συμφέροντα, τις αξίες και τους στόχους στις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και σε μια κοινή αντίληψη των απειλών που επηρεάζουν την ΕΕ στο σύνολό της.

Βρισκόμαστε εν μέσω μιας δραματικής επιδείνωσης του περιβάλλοντος ασφάλειας γύρω από την ΕΕ και πιστεύω ότι οι πολιτικοί, οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και αμυντικοί πόροι της ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να ενισχυθούν και να συνδυαστούν, ώστε να μεγιστοποιηθεί η παγκόσμια επιρροή της ΕΕ, να δημιουργηθούν συνέργειες και να διασφαλιστούν η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες.