ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΟΥΤΣΑ

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΟΖ

Το ζήτημα της ΑΟΖ το οποίο απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική τους τελευταίους μήνες αποτελεί σημείο συνεχούς έρευνας τόσο στον πολιτικό κόσμο, όσο και στις συζητήσεις των ακαδημαϊκών και των ΜΜΕ. Η Κυβέρνηση έθεσε ξεκάθαρα την άποψή της σχετικά με το θέμα υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα ασκήσει τα δικαιώματά της επί της ΑΟΖ όποτε κρίνει ότι αυτό είναι συμφέρον, ότι προτιμάει μια συνολική και όχι ad hoc προσέγγιση αναφορικά με το ζήτημα αυτό, και ότι ασφαλώς, το Καστελόριζο και η Γαύδος συμπεριλαμβάνονται, κατά το Δίκαιο της Θάλασσας στους υπολογισμούς για τη χάραξη ΑΟΖ.

Από την περίοδο που τέθηκε το θέμα στη δημοσιότητα μέχρι σήμερα σημειώνονται σημαντικές συστημικές μεταβολές στη Λιβύη και την Αίγυπτο η σημασία των εκβάσεων των οποίων είναι ιδιαίτερης σημασίας για την διαχείριση της ελληνικής διαπραγμάτευσης στο θέμα της ΑΟΖ. Ωστόσο, αν και φαίνεται ότι στα νότια θαλάσσια σύνορά μας η κατάσταση είναι ρευστή, στα ανατολικά φαίνεται να παγιώνονται οι γεωπολιτικοί όροι καθώς η προϋπάρχουσα σχέση Ισραήλ - Κύπρου εξελίσσεται αλλά και η πρόθεση συνεργασίας του Ισραήλ εκφράζεται θερμά, ρητά και συνεχώς υπέρ των Ελληνικών συμφερόντων. Παράλληλα δε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις έχει καταγραφεί ότι εταιρίες διενεργούν ήδη έρευνες για την ύπαρξη πόρων στον υποθαλάσσιο χώρο που η Ελλάδα δικαιούται να έχει ΑΟΖ. Οι έρευνες αυτές προσδίδουν μια ακόμα διάσταση επείγοντος στην υπόθεση.

Στη βάση των παραπάνω ο Υπουργός ερωτάται:

1) Πως αξιολογεί το Υπουργείο τις διαφορετικές δυναμικές που αναπτύσσονται στα νότια και ανατολικά θαλάσσια σύνορά μας και σε ποιο βαθμό μπορούν να οδηγήσουν σε μια επαναπροσέγγιση της λογικής της «συνολικής λύσης»;

2) Ποια στοιχεία έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο σχετικά με εν εξελίξει έρευνες για τον ορυκτό πλούτο σε περιοχές που η Ελλάδα δικαιούται να διακηρύξει ΑΟΖ;