ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση

Θέμα: Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας. Καθυστέρηση στην διείσδυση του γρήγορου Internet και της Ευρυζωνικότητας

Όπως προκύπτει από την «Εξαμηνιαία αναφορά για την ευρυζωνικότητα» του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η Ελλάδα με ποσοστό 13,4% καταλαμβάνει την 23η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ σε όρους ευρυζωνικής διείσδυσης. Ακολουθούν η Πολωνία (13,2%), η Ρουμανία (11,6%), η Βουλγαρία (11,1%) και η Σλοβακία (10,9%). Αντιθέτως, οι τρεις πρώτες χώρες είναι η Δανία (37,2%), η Ολλανδία (36,1%), η Σουηδία (31,3%) και η Φινλανδία (30,6%). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η Τσεχία (17,05%) που υπολείπονταν της Ελλάδας πραγματοποίησε ταχύτερα βήματα και βρέθηκε στα μέσα επίπεδα της ΕΕ (22,9%).

Η κυβέρνηση προσπαθεί να ανοίξει τους διαδικτυακούς ψηφιακούς δρόμους μέσω της «ανοιχτής» διακυβέρνησης. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών με τη μεγαλύτερη διείσδυση του γρήγορου Ιnternet και της ευρυζωνικότητας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Κέντρο Μπέρκμαν για το Διαδίκτυο και την Κοινωνία της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 23η θέση μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη διείσδυση, την ταχύτητα και το κόστος των ευρωζωνικών δικτύων. Τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Ιαπωνία, η Σουηδία και η Δανία, ενώ τις τρεις τελευταίες η Πολωνία, η Τουρκία και το Μεξικό. Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η όσον αφορά τη διείσδυση του Ιnternet στον γενικό πληθυσμό και την 28η θέση όσον αφορά τη διείσδυση του Διαδικτύου στα νοικοκυριά.

Σε αντίθεση και ως μέτρο σύγκρισης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Μπέρκμαν η Ελλάδα, με ποσοστό 71%, έρχεται δεύτερη ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ στη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, με την Ιταλία (89%) να έρχεται πρώτη και το Λουξεμβούργο (62%) τρίτο.

Η ανάγκη για την εξάπλωση των υποδομών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας είναι επιτακτική. Η σύγκλιση της Ελλάδας με τον μέσον όρο της Ευρώπης απαιτεί έναν σύγχρονο σχεδιασμό και την άμεση λήψη των αποφάσεων που θα επισπεύσουν τις διαδικασίες.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για την ταχύτερη ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας και των Ελλήνων στα επίπεδα του μέσου όρου της ΕΕ;
2) Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την αμεσότερη, γρηγορότερη και οικονομικότερη πρόσβαση των Ελλήνων σε υπηρεσίες διαδικτύου;
3) Ποια είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την εξάπλωση της Ευρυζωνικότητας;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή