ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

Θέμα: Χρηματοδότηση Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ερευνητικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία του τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2001 και χρηματοδοτούταν, μέχρι πρότινος, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών (2008 – 2012) ρητώς αναφέρεται το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ως το μοναδικό «στεγνό» πρόγραμμα ενηλίκων που υλοποιεί ο ΟΚΑΝΑ στη Βόρεια Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που αποτελεί χώρο σύνδεσης του Πανεπιστημίου με πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε ζητήματα απεξάρτησης, υποστηρίζοντας εκατοντάδες χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και μέλη των οικογενειών τους. Στα επτά χρόνια λειτουργίας του έχει προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε περισσότερα από 2500 εξαρτημένα άτομα και μέλη των οικογενειών τους. Σήμερα, περισσότεροι από 130 εξαρτημένοι και περισσότερα από 70 μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος υποστηρίζονται σε μηνιαία βάση από το Πρόγραμμα, ενώ περισσότεροι από 500 εξαρτημένοι προσέρχονται σε ετήσια βάση στο Πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα αποτελεί χώρο πρακτικής εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ζητήματα εξάρτησης και απεξάρτησης από όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, «παράγοντας» συνεχώς εκπαιδευμένα στελέχη απεξάρτησης. Τέλος, παρεμβαίνει συστηματικά, με την στήριξη της Πρυτανείας του ΑΠΘ, στην επιστημονικά υποδειγματική και κοινωνικά αποτελεσματική υποστήριξη των εξαρτημένων που χρησιμοποιούν τους χώρους του πανεπιστημίου, αλλά και στις «πιάτσες» της Θεσσαλονίκης για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε άτομα που την χρειάζονται και την επιζητούν.

Δυστυχώς, το Πρόγραμμα κινδυνεύει να σταματήσει εξαιτίας της διακοπής της υπογεγραμμένης σύμβασης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας, γεγονός το οποίο οδηγεί αναπόφευκτα όχι μόνο στις λειτουργικές αδυναμίες που συνδέονται με την διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης και της ηλεκτροδότησης, αλλά και σε καίρια προβλήματα όπως αυτά της αδυναμίας εξόφλησης των πιστωτών και της απειλής έξωσης λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων ενοικίων από μέρος του Προγράμματος. Το συνολικό κόστος των οφειλών φτάνει σήμερα τα 80.000 €.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με πιο σκεπτικό ή αξιολόγηση αποφασίστηκε η διακοπή της χρηματοδότησης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, δεδομένου τόσο του ιδιαίτερα χαμηλού κόστους λειτουργίας του προγράμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και των δεσμεύσεων του Υπουργού Υγείας το Φθινόπωρο του 2007 στη Βουλή των Ελλήνων ότι δεν θα κλείσει κανένα πρόγραμμα απεξάρτησης σε όλη τη χώρα;
2. Πως προτίθεται να ενεργήσει η κυβέρνηση προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του Προγράμματος και, κατά συνέπεια, η απρόσκοπτη λειτουργία του;

Η ερωτούσα βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή