ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο
- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση ιδρυμάτων προνοιακού χαρακτήρα ενόψει του ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”)

Όπως είχα επισημάνει με την με αριθμ. πρωτ. 9178/14-1-2011 ερώτησή μου προς τον Υπουργό Υγείας, αφορώσα την περίπτωση του ορφανοτροφείου “ΜΕΛΙΣΣΑ”, το καθεστώς χρηματοδότησης των δομών κοινωνικής πρόνοιας χρήζει άμεσης αποσαφήνισης ενόψει των διατάξεων του ν.3852/2010. Ενώ οι λειτουργικές δαπάνες πολλών ιδρυμάτων, αλλά και ΚΕΠ, παραμένουν ακάλυπτες, θέτοντας σε κίνδυνο την συνέχιση της λειτουργίας τους, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης επικρατεί ασάφεια για την αρμοδιότητα κάλυψης αυτών των αναγκών. Από την μια πλευρά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου οι δαπάνες θα καλύπτονται από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και νυν αιρετή περιφέρεια. Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας τονίζει ότι σε ότι αφορά τα προνοιακά επιδόματα, αυτά αποτελούν υποχρέωση των δήμων και η περιφέρεια έχει υποχρέωση να καλύψει μόνο τα χρέη που τυχόν άφησε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ενώ για τις λειτουργικές δαπάνες των προνοιακών ιδρυμάτων (όπως το ορφανοτροφείο θηλέων “Μέλισσα”), η περιφέρεια δηλώνει ότι δεν καλύπτονταν από τα έσοδα της νομαρχίας, αλλά από επιχορηγήσεις και, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης για κάλυψη των δαπανών των υπηρεσιών αυτών έως τις 31 Μαρτίου 2011, εφόσον μάλιστα δεν υπήρχε χρέος στις 31-12-2010.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
Ποιος είναι αρμόδιος για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων προνοιακού χαρακτήρα και πότε αναμένεται να γίνει η πληρωμή αυτών, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ορισμένα εξ αυτών να οδηγηθούν σε κλείσιμο.

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Εύα – Ευδοξία Καϊλή