ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο

Θέμα: Τουριστική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια σημαντική μείωση της τουριστικής επισκεψιμότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης, τόσο από την πλευρά του εγχώριου τουρισμού, όσο και από την πλευρά των επισκεπτών από τις χώρες του εξωτερικού. Αν και η Θεσσαλονίκη από άποψη μεγέθους αποτελεί μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, παραμένει μια πόλη υποβαθισμένη τουριστικά, γεγονός το οποίο επιρεάζει αρνητικά και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης, αλλά και τα ποσοστά ανεργίας.
Καταρχάς σημειώνεται η απουσία ενός οργανωμένου σχεδίου προβολής της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού προορισμού με αποδέκτες όχι μόνο τους κατοίκους χωρών του εξωτερικού, αλλά και τους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας. Η απουσία σχεδίου προβολής, δυστυχώς, συνδυάζεται με την έλλειψη ενός συνολικού σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης της πόλης, με ιδιαίτερη αναφορά στα έργα υποδομών: Το αερόδρομιο «Μακεδονία», πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση με ελάχιστες πόλεις του εξωτερικού, παραμένει αποκομμένο από την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς ο ταχύτερος τρόπος μεταφοράς στην πόλη παραμένουν τα ταξί. Το πρόβλημα εντείνεται ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι πολύ δημοφιλείς για την εποχή ακτοπλοϊκές συνδέσεις ουσιαστικά απουσιάζουν, ενώ δεν υπάρχει άλλος τρόπος διασύνδεσης με την Χαλκιδική πλην του αυτοκινητοδρόμου. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η ανάγκη για ουσιαστικότερη προσέγγιση του ζητήματος της τουριστικής ανάπτυξης δεν περιόριζεται μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα μοναδικά στον κόσμο ευρήματα της Πέλλας και της Βεργίνας, καθώς και τα βυζαντινά μνημεία, δεν έχουν αξιοποιηθεί για την προσέλκυση επισκεπτών.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, τόσο από την πλευρά της προβολής της ως τουριστικού προορισμού, όσο και από την πλευρά των απαραίτητων έργων υποδομής;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καίλή