ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, κα ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ

Το ζήτημα του εθνικού δασολογίου και η επί δεκαετίες έλλειψη βούλησης της ελληνικής πολιτείας να δώσει τελεσίδικες λύσεις στο θέμα, αν και υπήρχε σχετική αναφορά ακόμα και στο Σύνταγμα, συνετέλεσε με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο στο να ενθαρρύνονται ηθελημένες περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως εμπρησμοί, αλλά και οικοδομικές και άλλες αυθαιρεσίες. Ειδικότερα στο ζήτημα των εμπρησμών αναδείχτηκε πως η κατάρτιση εθνικού δασολογίου μπορεί να λειτουργήσει ως ενισχυτικός παράγοντας για την περιβαλλοντική ασφάλεια της χώρας. Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης το θέμα απέκτησε μία ξεχωριστή δυναμική καθώς επιδιώκεται μέσω της δραστηριοποίησης των αρμόδιων υπουργείων να καλυφθεί ένα πολυετές κενό πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση του εθνικού δασολογίου.
Με την ανάρτηση των πρώτων δασικών χαρτών ουσιαστικά συντελείται πραγματική πρόοδος στο θέμα του ορισμού των δασικών εκτάσεων και αυτή η προσπάθεια έχει την θετική ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας. Όμως, η φύση της δραστηριότητας αυτής προκαλεί ενστάσεις. Ανεξαρτήτως της νομιμοποιητικής βάσης αυτών των ενστάσεων, ο όγκος τους αναπαράγει μία αντίθετη δυναμική στη προσπάθεια ολοκλήρωσης του εθνικού δασολογίου.
Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται λοιπόν, και από τα μέσα καταγραφής των εκτάσεων, την τήρηση ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων και μία νομική υποστήριξη που θα διευκολύνει τη διαδικασία όταν υπάρχουν ενστάσεις. Σε αυτή τη βάση των ρεαλιστικών αναγκών που προκύπτουν για την ολοκλήρωση του εθνικού δασολογίου, η Υπουργός ερωτάται:
(1) Έχουν οριστεί χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της κατάρτισης του εθνικού δασολογίου σε όλη την επικράτεια;
(2) Επαρκούν τα τεχνολογικά μέσα που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο για τον εντοπισμό και αποτύπωση των δασικών εκτάσεων όλης της επικράτειας;
(3) Πως σκοπεύει το Υπουργείο να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό ενστάσεων που έχουν κατατεθεί προκειμένου οι ενστάσεις αυτές να μην εμποδίζουν το εγχείρημα με δικαστικές καθυστερήσεις που θα αναστέλλουν την κύρωση των χαρτών που θα αναρτώνται;
(4) Προτίθεται η κυβέρνηση να καταλογίσει ευθύνες σε περιπτώσεις καταπατήσεων που έγιναν σε περιοχές που θεωρήθηκαν αναδασωτέες;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καίλή