ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη

Θέμα: Σύμβαση της Χάγης του 1993 σχετικά με την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στη Διακρατική Υιοθεσία.

Η διακρατική υιοθεσία- δηλαδή η υιοθεσία ενός παιδιού και η μετακίνησή του από τη χώρα «αποστολής» στην χώρα «υποδοχής»- αποτελεί μία πολύπλοκη και πολύπλευρη διαδικασία. Απαιτεί χειρισμούς ευαίσθητους που προϋποθέτουν, πέρα από την καλή γνώση του νόμου, εξειδίκευση και πείρα των εμπλεκόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, οργανισμών και φυσικών προσώπων, προσεκτική προετοιμασία των ενδιαφερόμενων μερών και, κυρίως, απαιτεί στενή διεθνή συνεργασία και κοινές μεθόδους εργασίας.
Δέκα και πλέον χρόνια μετά την ψήφιση της Σύμβαση της Χάγης του 1993 σχετικά με την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στη Διακρατική Υιοθεσία και η χώρα μας δεν έχει προχωρήσει στην κύρωση της σύμβασης, η οποία προσδίδει κανόνες νομιμότητας σε κάθε πράξη υιοθεσίας από το εξωτερικό και εμποδίζει παράνομες υιοθεσίες, που ελλείψει νομικού πλαισίου βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και μάλιστα έναντι αδρών αμοιβών.

Η μη κύρωση της Σύμβασης έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες ζευγάρια στη χώρα μας να μην μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά από το εξωτερικό και συχνά να καταφεύγουν σε οδούς αμφιβόλου νομιμότητας προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ευγενή τους επιθυμία να γίνουν γονείς. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας στρέφονται σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η οποία εφαρμόζει ένα ιδιότυπο καθεστώς ανοχής στο θέμα των διακρατικών υιοθεσιών και, δυστυχώς, με το αζημίωτο.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Για ποιο λόγο καθυστερείται η κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, δεδομένου ότι η κύρωσή της δεν επηρεάζει την εθνική νομοθεσία, καθώς κάθε μια από τις χώρες δικαιούται να διατηρεί το τοπικό της δίκαιο για τις υιοθεσίες, προκειμένου να διασφαλίσει στο έπακρο τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις τόσο για το παιδί όσο και για την ανάδοχη οικογένεια;
2) Πότε προτίθεται η Κυβέρνηση να φέρει την Σύμβαση προς κύρωση στη Βουλή;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή