ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
κ. Προκόπη Παυλόπουλο

Θέμα: Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις μεταθέσεις των αστυνομικών υπαλλήλων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη κριτική της για την προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος υπό τον τίτλο «Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού». Η Κυβέρνηση, χωρίς προηγουμένως να καλέσει σε ένα ουσιαστικό διάλογο τους άμεσα ενδιαφερομένους, εισηγείται ένα νέο Π.Δ. το οποίο διαπραγματεύεται την καταστρατήγηση του αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων των αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ αφορά και σε άλλα θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Με συντριπτικές διατάξεις που καταργούν το θεσμικό πλαίσιο που έως τώρα κατοχύρωνε με διαφάνεια και αντικειμενικότητα τον τρόπο μεταθέσεων – αποσπάσεων – μετακινήσεων, οι αστυνομικοί κάθε βαθμού είναι δυνατόν να μετατίθενται από Νομό σε Νομό και από Περιφέρεια σε Περιφέρεια της χώρας ανά δύο ή τρία χρόνια ή και χωρίς χρονικούς περιορισμούς, χωρίς μια τέτοια διαδικασία να ξεκινά από δικό τους αίτημα, αλλά αντιθέτως να λαμβάνει χώρα παρά τη θέληση τους. Επιπροσθέτως, με τον νέο Π.Δ. που προωθείται, υποβαθμίζεται σημαντικά και η λειτουργία των συμβουλίων μεταθέσεων και αλλοιώνεται η έννοια του «τόπου συμφερόντων» όπου ο αστυνομικός έχει, για παράδειγμα, μια ιδιόκτητη κατοικία ή εργάζεται εκεί η σύζυγός του.
Η κατάργηση κάθε αντικειμενικού κανόνα μετάθεσης δημιουργεί αναμφίβολα ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας για 60.000 και πλέον εργαζομένους, οι οποίοι βλέπουν εμφανώς πλέον τον κίνδυνο να καταστούν όμηροι υπηρεσιακών αυθαιρεσιών. Σε έντονο κίνδυνο τίθεται επίσης και η ίδια η ατομική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή των αστυνομικών, καθώς το νέο Π.Δ. ματαιώνει κάθε δυνατότητα ουσιαστικού προγραμματισμού της ζωής τους. Είναι λογικό, επομένως, ότι η εν λόγω ρύθμιση συνάντησε την έντονη αντίδραση των αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι προσδοκούν την απόσυρσή της και δηλώνουν, μέσω της ΠΟΑΣΥ, πως πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ο υφιστάμενος Κώδικας Μεταθετότητας, και αν ο τελευταίος χρήζει αλλαγών, αυτό να είναι προϊόν διαλόγου και όχι μονομερών εισηγήσεων. Οι προβληματισμοί τους, ωστόσο, ενισχύονται από το γεγονός ότι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διαδίδει προς κάθε κατεύθυνση προς το θέμα έχει τελειώσει και ότι το σχέδιο Π.Δ. είναι οριστικό και άγεται προς υπογραφή και δημοσίευση.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να αποσυρθεί το εν λόγω σχέδιο Π.Δ., και οι όποιες αλλαγές κρίνονται αναγκαίες αναφορικά με τις μεταθέσεις των αστυνομικών υπαλλήλων να αποτελέσουν προϊόν διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους αστυνομικούς και να τροποποιήσουν τον υφιστάμενο Κώδικα Μεταθετότητας;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή