ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Συμβασιούχοι

Με το Π.Δ. 164/2004 (διάταγμα του Υπουργού Π. Παυλόπουλου) η Κυβέρνηση επέλεξε να δώσει μια «μερική λύση» στο πρόβλημα των συμβασιούχων, αντί να προχωρήσει στην οριστική επίλυσή του. Αποτέλεσμα της ρύθμισης ήταν να μονιμοποιηθούν μόνο 33.000 συμβασιούχοι, ενώ πολύ μεγαλύτερος αριθμός συμβασιούχων δεν μονιμοποιήθηκε, αν και είχε προϋπηρεσία δέκα, είκοσι, ακόμα και είκοσι πέντε χρόνια.
Ακολούθως, με τον νόμο 3320/05, η Κυβέρνησή επέλεξε να πριμοδοτεί με μόρια τους συμβασιούχους που εξακολουθούν να απασχολούνται στον ίδιο φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισμός από το φορέα στον οποίο εργάζονται, αφήνοντάς τους να ελπίζουν στο όνειρο της πιθανής μελλοντικής μονιμοποίησης. Ωστόσο, ελάχιστοι διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν και μικρός μόνο αριθμός συμβασιούχων μονιμοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η Κυβέρνηση να επεκτείνει την ισχύ του εν λόγω νόμου μέχρι και το 2010, καθώς αυτή έληγε στο τέλος του 2007.
Αντίθετα, το κράτος εξακολουθεί να προσλαμβάνει συμβασιούχους σε θέσεις όπου απαιτείται μόνιμο προσωπικό. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν πλέον σήμερα περισσότεροι από 80.000 συμβασιούχοι στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με 48μηνη προϋπηρεσία, οι οποίοι θα πρέπει να προστεθούν στον αριθμό των συμβασιούχων που έμειναν εκτός των ρυθμίσεων του Προεδρικού Διατάγματος 164/04.
Το γεγονός όμως ότι, εξακολουθούν να προσλαμβάνονται συμβασιούχοι σε θέσεις όπου απαιτείται μόνιμο προσωπικό, χωρίς ταυτόχρονα να δίνεται λύση στο πρόβλημα των ήδη υπαρχόντων συμβασιούχων, έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο αριθμός των συμπολιτών μας που έχουν παγιδευτεί και παγιδεύονται στην κατάσταση αυτή.
Ενόψει των παραπάνω. ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα και μέσα σε ποια χρονικά πλαίσια θα πραγματοποιηθούν οι όποιες ενέργειες;

Η ερωτούσα βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή