ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Θέμα: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις αρχές Ιουνίου δημοσίευσε ανοιχτή πρόσκληση ανά Περιφέρεια για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Άξονας Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Οι δράσεις της συγκεκριμένης πρόκλησης υλοποιούνται μέσω ΜΚΟ και οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε φορείς της αυτοδιοίκησης, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Για ποιο λόγο, ενώ οι εργαζόμενοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς των ΟΤΑ, έχουν αποκλειστεί ως τελικοί δικαιούχοι οι φορείς των ΟΤΑ και οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΜΚΟ;
Ποιος είναι τελικά ο ρόλος των ΜΚΟ από τη στιγμή που οι Δήμοι έχουν υλοποιήσει στο παρελθόν αντίστοιχα προγράμματα μέσω δικών τους φορέων και εταιρειών κοινωνικού χαρακτήρα;

2. Σύμφωνα με την πρόσκληση, δεν απαιτείται οι ΜΚΟ να είναι πιστοποιημένοι φορείς για την υλοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ.
Ποια είναι επομένως τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας για τις ΜΚΟ που έχουν υποβάλει προτάσεις;
Πώς μπορούν να συμμετέχουν ΜΚΟ που δεν έχουν στελέχωση και εμπειρία για αντίστοιχα προγράμματα;
Με ποιο τρόπο ελέγχονται οι ΜΚΟ για το παρελθόν τους και τις δράσεις τους;

3. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε να μην επιστρέψουμε σε πελατειακή λογική;
Με ποιο τρόπο θα αποτρέψει το Υπουργείο τη συμμετοχή ΜΚΟ που ιδρύθηκαν μόνο γι’ αυτό το σκοπό;
Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία της μοριοδότησης των ανέργων τη στιγμή που η ιεράρχηση θα γίνεται από τις ίδιες τις ΜΚΟ;

4. Με ποια κριτήρια θεσπίζεται ως πλαφόν αμοιβής το 5% και με ποια συγκεκριμένη συγκριτική μέθοδο προσδιορίστηκε το ποσό σε αυτό το ύψος και όχι σε μικρότερο; Επίσης, ποιο είναι το ποσοστό αμοιβής αντίστοιχων προγραμμάτων που χορηγούνταν μέχρι σήμερα;

5. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαχείριση του 5%;

6. Γιατί δεν υπάρχει διαβάθμιση στην αμοιβή των εργαζομένων βάσει επιμέρους προσόντων και επιμέρους δεξιοτήτων και, αν υπάρχει βούληση για το αντίθετο, γιατί ποσοστό από το 5% δεν διοχετεύεται εκεί προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες ;

7. Οι προσλήψεις θα είναι για 5 μήνες δεσμευτικά ή θα υπάρξει περίπτωση παράτασής τους;

8. Ποιο θα είναι το όφελος των ανέργων όσον αφορά τον τομέα της εξειδίκευσης και ποια θα είναι ακριβώς η σχέση τους με την αγορά εργασίας;

9. Επειδή προκύπτουν προβλήματα στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας, ποιος θα εμφανίζεται ως εργοδότης στην περίπτωση π.χ. ενός ατυχήματος;

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ

1. Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται
α) ο Πρόεδρος και η σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και
β) η μετοχική σύνθεση (όπου προβλέπεται)των συμμετεχόντων
των ΜΚΟ που έχουν υποβάλει προτάσεις
2. Αντίγραφο του Καταστατικού τους
3. Κατάσταση των ΜΚΟ που έχουν επιλεγεί και αναφορά των κριτηρίων με τα οποία επελέγησαν

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τόνια Αντωνίου
Λιντζέρης Δημήτρης
Αλευράς Αθανάσιος
Τζελέπης Μιχάλης
Βλαντής Γιάννης
Γερανίδης Βασίλης
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Κατσούρας Χρήστος
Καϊλή Εύα
Ρήγας Παναγιώτης
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Γιαννακά Σοφία
Σαλαγιάννης Νίκος
Βούρος Γιάννης
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Μερεντίτη Αθανασία
Αποστολάκη Μιλένα
Γιουματζίδης Βασίλης
Μαργέλης Σπύρος
Παπαγεωργίου Θανάσης
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Αράπογλου Χρύσα
Καρύδης Δημήτρης
Κατρίνης Μιχάλης
Καρτάλης Κώστας
Γικόνογλου Αθανάσιος
Παπανδρέου Βάσω