ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα «Θεσσαλονική, Σταυροδρόμι Πολιτισμών»

Στα πλαίσια του πενταετούς προγράμματος «Θεσσαλονίκη, Σταυροδρόμι Πολιτισμών» το Υπουργείο ανέλαβε το συντονισμό τη δράσης των πολιτιστικών φορέων της Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος του προγράμματος για την ετήσια προβολή ενός πολιτισμού, την επαφή με αυτόν κατά το δυνατόν περισσότερων πολιτών, αλλά και την παράλληλη προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια μια συντονισμένης δράσης, και όχι παράλληλων ανεξάρτητων αφηγήσεων, οι ποιτιστικοί φορείς της πόλης ανέλαβαν την προσπάθεια να καταστούν πυλώνες ανάδειξης των πολιτισμών, ευελπιστώντας στον επαναπροσδιορισμό και την ενίσχυση της θέσης της Θεσσαλονίκης ως σταυροδρόμι πολιτισμών. Για το 2011 επελέγει η Μέση Ανατολή, ενώ για το 2012 αναμένεται το πρόγραμμα για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πώς αποτιμάει το Υπουργείο την δράση του προγράμματος για τη Μέση Ανατολή το 2011;
2. Ποιοι φορείς συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγραμμάτος και ποιο μέρος της χρηματοδότησής τους κατευθύνθηκε προς αυτό το σκοπό;
3. Πώς αποτιμάται η συμμετοχή των χωρών της Μέσης Ανατολής στα πλαίσια του προγράμματος;
4. Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται ο συντονισμός των δράσεων από το Υπουργείο και στη βάση ποιων κριτηρίων γίνεται η επιλογή των προτεινόμενων δράσεων;
5. Ποιες είναι οι σχεδιαζόμενες ενέργειες για το πρόγραμμα του 2012;