ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαο Δένδια

Θέμα: Πρόβλημα στατικότητας σε τμήματα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Τριμελής επιτροπή της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του υπουργείου πραγματοποίησε έλεγχο στατικότητας στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και διαπίστωσε ότι στους χώρους που φιλοξενούνται τα αρχεία σε τόμους έχει γίνει υπέρβαση του ορίου βάρους που προβλέπεται για το κτίριο σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες κατασκευής του. Το Δικαστικό Μέγαρο αντέχει βάρος 150 κιλών για κάθε τετραγωνικό μέτρο, τα δεκαπέντε γραφεία όμως που φιλοξενούν τους τόμους των αρχείων έχουν υπερβεί κατά πολύ αυτόν τον αριθμό, με αποτέλεσμα να πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα οι τόμοι από τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί και να διασκορπιστούν, καθώς υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους, όπως και των δικηγόρων.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη χώρων αρχείου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης χωρίς να τίθονται κίνδυνοι για την στατικότητα του κτιρίου και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτό, δεδομένης και της γενικής έλλειψης λειτουργικών χώρων που παρουσιάζει το κτίριο;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή