ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Χ. Καστανίδη

Θέμα: Προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Στην Ελλάδα παρατηρείται δυστυχώς ελλιπής χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της δικαιοσύνης, ο οποίος πλήττεται ίσως όσο κανείς άλλος από εξαντλητική γραφειοκρατία και μεγάλες καθυστερήσεις. Η ευρωπαϊκή πρακτική δείχνει σαφώς ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να εισέλθουν με τρόπο αποτελεσματικό σε όλες τις εκφάνσεις τις δικαιοσύνης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των θεσμών της δικαιοσύνης, να μειωθεί το κόστος των ενεργειών που συνδέονται με την απονομή της, να αυξηθεί το κύρος της και, σε τελική ανάλυση, να επωφεληθούν όχι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι (δικηγόροι, δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι) αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες.
Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, δηλαδή η χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών διαδικασιών πριν, κατά και μετά την απονομή της δικαιοσύνης, μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές: από την δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής καταβολής παραβόλων και ενσήμων μέχρι τη δυνατότητα του κάθε πολίτη να βρει το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας σε ηλεκτρονική μορφή, ελεύθερα προσβάσιμη και εκτυπώσιμη.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη αρχίσει ο διάλογος για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη με το από 18.12.2008 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη χώρα μας το άρθρο 42 του Ν. 3659/2008 θέτει τη βάση για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Για το θέμα έχει κατατεθεί στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής με βάση το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής και η με αριθμό πρωτοκόλλου 4826/16.11.2009 αναλυτική αναφορά υπογεγραμμένη από 100 περίπου νομικούς.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες είναι οι σχεδιαζόμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 3659/2008;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή