ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αξονικού τομογράφου για το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης

Η απουσία αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα διαρκές εμπόδιο για την ομαλή λειτουργία του. Πολύτιμος χρόνος χάνεται από την νοσηλεία και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται σε μεγάλο βαθμό, καθώς για την διενέργεια των εξετάσεων οι ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Επιπροσθέτως, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε μεγάλη απώλεια εσόδων για το ίδιο το νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα και σε μεγάλα έξοδα, καθώς κάθε χρόνο κατασπαταλώνται ποσά που αγγίζουν τα 300.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν εξετάσεις εκτός νοσοκομείου. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος για την αγορά ενός νέου αξονικού τομογράφου κυμαίνεται περίπου στο ύψος των ετήσιων αυτών εξόδων, γίνεται φανερό πως η προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος όχι μόνο θα ενισχύσει την αποτελεσματική νοσηλεία των ασθενών, αλλά θα οδηγήσει και σε ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών του νοσοκομείου. Χωρίς την κατάλληλη ιατροτεχνολογική υποδομή δεν μπορεί να γίνεται λόγος για σύγχρονα νοσοκομεία, ενώ θα συνεχίσει να γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέα υγείας, καθώς οι πολίτες θα αναγκάζονται όλο και συχνότερα να πληρώνουν από την τσέπη τους για τις διάφορες εξετάσεις.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Που οφείλεται η καθυστέρηση στην προμήθεια αξονικού τομογράφου για το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος»;
2. Με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η άμεση αγορά και λειτουργία νέου αξονικού τομογράφου στο εν λόγω νοσοκομείο;