ΑΝΑΦΟΡΑ

Της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης, Εύας – Ευδοξίας Καϊλή,

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Προβλήματα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κα Υπουργέ,
Με την παρούσα θέλω να θέσω υπόψην σας δύο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ. Το πρώτο αφορά την σημαντική μείωση των φετινών αποσπασμένων εκπαιδευτικών που οδήγησε τη σχολή στο να έχει τη μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή και σε δυσλειτουργίες στην προσπάθεια τήρησης του προγράμματος σπουδών. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη κατάλληλων κτιριακών υποδομών, με αποτέλεσμα μαθήματα να γίνονται σε δανεικές και συχνά ακατάλληλες αίθουσες, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει κατατεθεί μελέτη για την κατασκευή νέων πτερύγων και ενός αμφιθεάτρου.
Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν τα μέλη τη Κοσμητείας στο να αναστείλουν τη λειτουργία της σχολής για τρεις ημέρες, ενώ στα αιτήματα ανταποκρίθηκαν και οι φοιτητές πραγματοποιώντας κατάληψη της σχολής. Καθώς, μάλιστα, τα προβλήματα αυτά παρουσιάζονται και σε άλλες παιδαγωγικές σχολές τη χώρας (Φλώρινα, Αθήνα, Πάτρα, Κρήτη) παρατηρήθηκαν ανάλογες κινητοποιήσεις και εκεί. Τόσο η φύση των προβλημάτων, όσο και το ίδιο το αντικείμενο και η κοινωνική λειτουργία της σχολής καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά με τη δέουσα προσοχή.

Εύα – Ευδοξία Καϊλή