ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: Ορθολογική λειτουργία του ΕΚΑΒ

Η αποτελεσματική λειτουργία του ΕΚΑΒ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός σωστά δομημένου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Προς το σκοπό αυτό, η πληρότητα αλλά και η εξειδίκευση του απαιτούμενου προσωπικού, με ειδική αναφορά στους οδηγούς των ασθενοφόρων, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του ΕΚΑΒ. Αυτό συνεπάγεται ότι η συμπλήρωση τυχόν υφιστάμενων ελλείψεων σε προσωπικό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία με απλές μετατάξεις υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ, αλλά με τη χρήση πιστοποιημένων διασωστών. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που οποιαδήποτε προβλήματα έλλειψης προσωπικού αντιμετωπισθούν, θα έπρεπε να διερευνηθούν περαιτέρω όλες οι δυνατότητες για ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργικότητας του ΕΚΑΒ αλλά και για την ορθολογική του χρήση από μέρους των πολιτών.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό του ΕΚΑΒ, που εντοπίζονται και με ποιο τρόπο σχεδιάζεται να καλυφθούν;
2. Στις περιπτώσεις επάρκειας ασθενοφόρων και προσωπικού, έχει διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για «δευτερεύουσες» μεταφορές, όπως στις περιπτώσεις μεταφοράς πολιτών, με σοβαρά ακόμα προβλήματα, από το νοσοκομείο στο σπίτι;
3. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να αποτραπεί αποτελεσματικά η χρήση του ΕΚΑΒ από μέρους των πολιτών στις περιπτώσεις που δεν το χρησιμοποιούν για σοβαρά περιστατικά;