ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, κ. Μιχάλη Λιάπη

Θέμα: Ολοκλήρωση έργων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σταυρούπολης

Το Κολυμβητήριο Σταυρούπολης αποτελεί ένα από τα έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ελλάδα 2004», δηλαδή ένα από τα λεγόμενα ολυμπιακά έργα και από τα πρώτα που άρχισαν να κατασκευάζονται με πόρους από το συγκεκριμένο ταμείο. Δυστυχώς, ωστόσο, όπως συνέβη και με άλλα έργα του εν λόγω προγράμματος, το έργο παρέμεινε ανολοκλήρωτο. Συγκεκριμένα, οι εργασίες για την κατασκευή του Κολυμβητηρίου άρχισαν τον Αύγουστο του 2002 και διακόπηκαν τον Ιανουάριο του 2005, διότι ο εργολάβος του έργου, αν και είχε λάβει περίπου 704.000 €, δεν είχε πληρωθεί για το σύνολο των εργασιών που είχαν γίνει. Με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 1.320.616 €, είναι φανερό ότι υπολείπονται 388.000 € για την ολοκλήρωση του έργου. Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης κατάφερε να δεσμευτούν 250.000 € με έγγραφο που υπογράφει ο υφυπουργός Ι. Ιωαννίδης. Εντούτοις, μία πραγματιστική προσέγγιση του προβλήματος καταδεικνύει ότι τα εν λόγω ποσά όχι απλώς δεν επαρκούν, αλλά υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών του έργου, δεδομένου ότι από το 2002, που έγινε η πρώτη εκτίμηση για το κόστος των εργασιών, μέχρι σήμερα, οι τιμές έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν 700.000 – 730.000 € για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Σήμερα υπάρχει μόνο ο σκελετός του κτιρίου με ολοκληρωμένες μόνο τις τοιχοποιίες και η κολυμβητική δεξαμενή επενδεδυμένη με πλακίδια. Για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτείται πληθώρα έργων, όπως η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικής φύσης, καθώς και η κατασκευή σκεπής (με μορφή μπαλονιού), την ανάγκη της οποίας έχει επανειλημμένα τονίσει ο Δήμαρχος Σταυρούπολης. Το αποτέλεσμα είναι το Κολυμβητήριο να παραμένει ημιτελές και η Δυτική Θεσσαλονίκη να στερείται ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα στηρίξει το σωματειακό και μαζικό αθλητισμό της περιοχής.
Στην ιδιαίτερα απογοητευτική εικόνα (εγκαταλελειμμένα κτίρια, χορταριασμένος περιβάλλων χώρος, πισίνα γεμάτη σκουπίδια) έρχεται να προστεθεί και το γεγονός πως ο χώρος έχει μετατραπεί σε χώρο συγκέντρωσης ναρκομανών και διακίνησης ναρκωτικών, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής. Η αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής και των μαθητών των σχολίων είναι δεδομένη και εκφράστηκε έντονα με το σύνθημα τους «Γεμίστε την πισίνα με νερό», ένα σύνθημα που συνοψίζει περιεκτικότατα τον ουσιαστικό σκοπό της παρούσας ερώτησης. Ο Δήμος έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών για τη φύλαξη του χώρου, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες φροντίζουν για να διατηρείται όσο το δυνατόν καθαρός. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται:
1) Σε ποια μέτρα προτίθεσθε να προβείτε προκειμένου να απεμπλακούν οι διαδικασίες και να δοθούν από την πολιτεία οι απαραίτητοι πόροι για την ουσιαστική αποπεράτωση του έργου;
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την φύλαξη του χώρου μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των εργασιών;

Η ερωτούσα βουλευτής,

Εύα – Ευδοξία Καϊλή