ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο

ΘΕΜΑ: Οικονομική διαχείριση ΟΑΚΑ

Η κατάσταση που επικρατούσε στο ΟΑΚΑ αναφορικά με το ύψος αμοιβών, επιδομάτων και κόστους υπερωριών οδήγησε το 2011 στην ανάγκη για δραστική μείωση των μισθών της τάξης του 20% και στην περικοπή πολλών εκ των επιδομάτων. Όπως είχε καταγραφεί και σε σχετικά δημοσιεύματα, χαρακτηριστικό της πρότερης κατάστασης ήταν η χορήγηση επιδομάτων ακόμα και χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ υπέρογκο εμφανιζόταν και το ύψος ορισμένων επιδομάτων, που στην περίπτωση της διοίκησης μπορεί να έφταναν τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το ίδιο διογκωμένες παρουσιάζονταν και οι αμοιβές σε διάφορες θέσεις, από γραμματέα και τεχνικό μέχρι και τον νυχτοφύλακα, καθώς και το κόστος των υπερωριών. Όπως χαρακτηριστικά είχε υπολογιστεί, ο μέσος όρος τακτικών αποδοχών των εργαζομένων ήταν περί τα 3.200 ευρώ. Η σημερινή οικονομική συγκυρία επιτάσσει την διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής ορθολογικής δημοσιονομικής πολιτικής και σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει πλήρης ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική στο ΟΑΚΑ.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Ποια είναι η σημερινή κατάσταση αναφορικά με μισθούς, επιδόματα και κόστος υπερωριών για τους εργαζόμενους και την διοίκηση του ΟΑΚΑ;
2) Έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΚΑ, ώστε ο οργανισμός να γνωρίζει τα περιουσιακά του στοιχεία;
3) Ποια είναι η πρόοδος αναφορικά με την τη διατήρηση των υποδομών και την ουσιαστική αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων;