ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γεώργιο Σουφλιά

Θέμα: Κλείσιμο της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Θεσσαλονίκης της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ διαθέτει 31 υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων με πολυετή εμπειρία στην μελέτη, εκτέλεση και διαχείριση έργων αυτοκινητοδρόμων, ενώ αποτελεί μία από τις λίγες διαπιστευμένες με ISO υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στο ενεργητικό της συγκαταλέγονται πολλά εκτελεσμένα έργα που αφορούν τμήματα του αυτοκινητοδρόμου από Κατερίνη μέχρι και τα Τέμπη. Ωστόσο, ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπαλλήλων Υπηρεσιών Πρών ΥΠΕΧΩΔΕ Νομού Θεσσαλονίκης πληροφορήθηκε ότι μέχρι το τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους το Τμήμα Θεσσαλονίκης της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ θα κλείσει, χωρίς να δωθεί, μάλιστα, η αιτιολογία για το κλείσιμο στους εργαζόμενους και παρά τις δηλώσεις της κυβέρνησης για αξιοποίηση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Το κλείσιμο του Τμήματος Θεσσαλονίκης της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ έρχεται να επιβεβαιώσει μια πολιτική αποδυνάμωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία διαφάνηκε και από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και έργων σε ανώνυμες εταιρίες και ιδιώτες. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αντικαταστάθηκε η ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ, ως επιβλέπουσα αρχή στα έργα του Διακονάρη και των παραγλαύκειων οδών στην Αχαϊα, από την εδρεύουσα στην Πρέβεζα ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ, παρά το γεγονός ότι η ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ έχει κατασκευάσει το αυξημένης δυσκολίας έργο της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών και διαθέτει έμπειρο προσωπικό με πλήρη γνώση τόσο των ιδιαιτεροτήτων του έργου και πλήρη γνώση των τοπικών προβλημάτων.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση κλεισίματος του Τμήματος Θεσσαλονίκης της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ και, μάλιστα, σε μια περίοδο όπου στην πόλη της Θεσσαλονίκης εκτελούνται σημαντικά έργα όπως το ΜΕΤΡΟ, η Εξωτερική Περιφερειακή, η Υποθαλάσσια, το τμήμα Ράχες – Κλειδί κ.ά;
2. Ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα που διατυπώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Προέδρων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ για ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης» στην ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης;
3. Πώς συμβαδίζει το κλείσιμο του Τμήματος Θεσσαλονίκης της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ με τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου για αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ μέσα από νέο Οργανισμό και πώς προβλέπεται να αξιοποιηθεί το υπάρχον έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου σε αυτόν;
4. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αξιοποίσηση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου;
5. Για ποιους λόγους αποφασίστηκε η μεταφορά αρμοδιότητας επίβλεψης των έργων Διακονιάρη και παραγλαύκιων αρτηριών από την ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ στην ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ;
6. Ποιες εγγυήσεις παρέχει η ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ από πλευράς τεχνογνωσίας, ανθρωπίνου δυναμικού και γνώσης των τοπικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων των έργων Διακονιάρη και παραγλαύκιων αρτηριών, ώστε να αναλάβει την επίβλεψή τους;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή