Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης, Εύας – Ευδοξίας Καϊλή

Προς τους Υπουργούς:
- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση
- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτριο Ρέππα
- Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη

Θέμα: Κατολισθήσεις στον Δήμο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης

Οι κατολισθήσεις αποτελούν ένα χρόνιο πρόβλημα στον Δήμο Αγίου Παύλου, με τα εντονότερα φαινόμενα να παρουσιάζονται στην περιοχή της Ευαγγελίστριας. Ήδη έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις όπου εξαιτίας της αποκόλλησης βραχών προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημίες σε οικίες και στην προσωπική περιουσία κατοίκων, ενώ δεν έλλειψαν και περιπτώσεις όπου η ίδια η ζωή τους τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο.
Δυστυχώς, ο Δήμος Αγίου Παύλου δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Η Δ/νση Δημοσίων Έργων-Τμήμα Συγκ/κων Έργων δημοπράτησε και ανέθεσε την σύνταξη μελέτης για την προστασία από τις κατολισθήσεις, από την οποία προέκυψε ότι και το κόστος των απαραίτητων εργασιών είναι δυσβάσταχτο για τον Δήμο. Ο κίνδυνος ώστοσο είναι άμεσος, και γίνεται εντονότερος με κάθε νέα βροχόπτωση, κάτι το οποίο έχει οδηγήσει τον Δήμο να ζητήσει πολλές φορές την συνδρομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Το πρόβλημα των κατολισθήσεων απαιτεί άμεσες και συντονίσμενες ενέργειες πρωτίστως για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων, αλλά και διότι, όπως έδειξαν τα πρόσφατα παραδείγματα των κατολισθήσεων στα Τέμπη και στην Κοζάνη, το κόστος της επισκευής και της επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της πρόληψης.