ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

ΘΕΜΑ: Καταστροφή ιστορικού αρχείου

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, επίκειται η καταστροφή μείζονος τμήματος του παλαιού αρχείου που διαθέτει το νυν Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θεσμική συνέχεια των άλλοτε Υπουργείων Συντονισμού, μετέπειτα Εθνικής Οικονομίας, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο επί της οδού Νίκης 5 στο Σύνταγμα. Η διαδικασία καταστροφής φέρεται να εκκινήθηκε στη βάση προστασίας των εργαζομένων από παλαιότερη διαρροή κλοφέν που είχε σημειωθεί σε διπλανό της αρχειακής στοίβαξης υπόγειο χώρο από μετασχηματιστές της ΔΕΗ και αποτυπώθηκε ως ανάγκη στο άρθρο 29 του Ν.3763/2009 υπό τον τίτλο «καταστροφή αρχειακού υλικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών». Εντούτοις, δεν φαίνεται η επιλογή αυτή να βασίστηκε ούτε σε νέες μετρήσεις αναφορικά με πιθανή ρύπανση από κλοφέν, ούτε σε οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη δημιουργία αντιγράφων. Επιπροσθέτως, και σύμφωνα και με οριζόμενα στον νόμο, η καταστροφή αυτή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιέχει έγγραφα διαβαθμισμένα ούτε ιστορικής αξίας. Τα έγγραφα, όμω,ς που σύμφωνα με το δημοσίευμα οδεύουν προς την καταστροφή διαθέτουν αναμφίβολη ιστορική αξία καθώς μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα αρχεία των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του 50 και αρχεία με τις συμβάσεις του υπουργείου των τελευταίων χρόνων, έγγραφα τα οποία ουσιαστικά περιγράφουν την οικονομική ιστορία της Ελλάδας μετά τον εμφύλιο. Ειδικότερα δε, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3763/2009, απομακρύνεται και καταστρέφεται το αρχειακό υλικό το οποίο βρίσκεται στους υπόγειους χώρους του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελείται από τους φακέλους α) που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των επενδυτκών νόμων 849/1978, 1116/1981, 1262/1982 και 1682/1987 (Μ.Ο.Π.), καθώς και αυτών του ν. 2601/1998 που απορρίφθηκαν, και β) όσων είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των ν.δ. 2687/1953, ν. 4171/1961, α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968 και ν.27/1975 τουλάχιστον πριν από οκτώ έτη.
Ενόψει των παραπάνω και δεδομένης της αξίας του αρχείου ως βάσης για τη λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα, αλλά και για την ιστορική έρευνα, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Υπάρχει πρόθεση καταστροφής του εν λόγω αρχείου;
2) Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η ουσιαστική αξιοποίησή του;