Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο ότι άρχισε η διαδικασία ειρήνευσης στην περιοχή και η ένταση χαμηλώνει, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές από την Ουκρανία ανέρχονται σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς αυτήν σε 24 δισεκατομμύρια ευρώ, καθίσταται σαφές ότι η εμπορική συμφωνία με την Ουκρανία είναι επιβεβλημένη και ότι θα πρέπει να παραμείνει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα εμπορίου.

Θα επιθυμούσα ωστόσο να πληροφορηθώ μέχρι ποιο βαθμό έχουν υπολογιστεί και σταθμιστεί οι συνέπειες τυχόν νέων κυρώσεων δεδομένου ότι, εκτός από τα αγροτικά προϊόντα έχει πληγεί και ο τουρισμός ενώ, παράλληλα, διακυβεύεται και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα ήθελα ως εκ τούτου να ενημερωθώ περαιτέρω εάν και κατά πόσο αυτή η κίνηση είναι η ορθή στη δεδομένη αυτή στιγμή και τι θα πρέπει να αναμένουμε κατά το επόμενο διάστημα.