ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουγό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.

Με απόφαση του αρμόδιου γενικού γραμματέα εγκρίθηκε και εντάχθηκε ως δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 η ολοκλήρωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου εφαρμογής του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, με τελικό σκοπό το προσδιορισμό του ρόλου των οικογενειακών γιατρών σε ένα εννιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άρρηκτα δεμένο με το ζήτημα της υλοποίησης του θεσμού είναι και το γεγονός ότι στην ειδικότητα της γενικής ιατρικής (με τους γενικούς γιατρούς να είναι αναγκαίοι για να λειτουργήσει ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού) να παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις, ενώ σε υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες να παρατηρείται συνωστισμός . Το ποσοστό των γενικών ιατρών επί του συνόλου του ιατρικού δυναμικού είναι από τα μικρότερα στην Ευρώπη. Μάλιστα, από το μικρό σύνολο των γενικών ιατρών που εργάζονται, οι περισσότεροι υπηρετούν σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία, ενώ πολύ λιγότεροι απασχολούνται στις υπηρεσίεςτων ασφαλιστικών ταμείων.
Είναι γεγονός ότι η βελτίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης οδηγεί σε αποδοτικότερη, ορθολογικότερη και οικονομικότερη λειτουργία ολόκληρου του εθνικού συστήματος υγείας. Μειώνεται αισθητά η ταλαιπωρία των ασθενών, απαλάσεται το σύστημα από άσκοπες επισκέψεις στα νοσοκομεία, προλαμβάνονται άσκοπες εισαγωγές και εξετάσεις που δεν χρειάζονται και μειώνονται και οι ημέρες νοσηλείας. Σημαντικότερο όλων ωστόσο είναι το γεγονός ότι ο οικογενειακός γιατρός με γνώση και παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενή κινείται αποτελεσματικότερα πλέον στο πεδίο της πρόληψης, η ενίσχυση της οποίας πρεπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε σωστά στοχευμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ενόψει των παραπάνω:
1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης αναφορικά με την ολοκλήρωση του πλαισίου εφαρμογής του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, ειδικότερα σε ό,τι αφορά:
• το εύρος ευθύνης και του αντικειμένου της εργασίας τους σε σχέση με τους άλλους επαγγελματίες Υγείας που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης της νόσου, προαγωγής της υγείας, αντιμετώπισης χρόνιων νοσημάτων και ορθής καθοδήγησης του ασθενή στην αναζήτηση της κατάλληλης εξειδικευμένης ιατρικής υπηρεσίας
• του τρόπου με τον οποίο θα συμβάλλονται και θα αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά Ταμεία Υγείας
• του τρόπου με τον οποίο θα εντάσσονται και θα ανταλλάσουν πληροφορίες στο ενιαίο δίκτυο παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας
2. Με ποιες ενέργειες σχεδιάζει η κυβέρνηση να ενισχύσει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και να την αξιοποιήσει περαιτέρω στις υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα _ Ευδοξία Καϊλή