γραπτώς. - Είναι σημαντικό ότι η Ένωση συνειδητοποίησε πως πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, αν και καθυστερημένα, καθώς η κρίση βρήκε την Ευρώπη να στερείται σημαντικών εργαλείων διαχείρισης οικονομικών κινδύνων και οικονομικού συντονισμού. Χαιρετίζουμε, ασφαλώς, την όποια προσπάθεια γίνεται.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι, μέχρι στιγμής, απογοητευτικά. Αυτό το βλέπουμε στη πράξη, καθώς σε χώρες που υποχρεούνται να κάνουν προσαρμογές η ανεργία αυξάνεται, αυτή των νέων αυξάνεται ακόμη πιο γρήγορα, οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, και η φτώχια επιδεινώνεται. Μένουμε στις δηλώσεις του επιτρόπου Μοσκοβισί και φιλοδοξούμε ότι από την επόμενη κιόλας χρονιά το κείμενο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου θα βελτιωθεί και ως περιεχόμενο και ως προς την εφαρμογή.

Επιπλέον, πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτός ο "αέρας της αλλαγής" προς μια πιο ορθολογική οικονομική διακυβέρνηση εξαιρεί την Ελλάδα και τη Κύπρο που είναι ακόμη δέσμιες στο αναχρονιστικό μείγμα πολιτικής του Μνημονίου, του οποίου οι συνέπειες στον κοινωνικό τομέα είναι ακόμα χειρότερες από τις συνέπειες της κακής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου αυτό εφαρμόζεται. Η Ένωση πρέπει να λάβει σημαντικές και γενναίες αποφάσεις γιατί αν ο ευρωπαϊκός βορράς μπορεί να αντέξει τον αργό οικονομικό θάνατο, ο ευρωπαϊκός νότος δεν μπορεί να αντέξει άλλο την "επιβεβλημένη" γρήγορη και οδυνηρή οικονομική εξόντωση.